OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky a zaplatenie zálohy za termín:

1. Pri odosielaní zálohy 30€ (záloha sa odpočítava z celkovej ceny), nezabudnite napísať do správy pre príjmateľa (pre mňa – Veroniku Kocianovú) meno a priezvisko osoby, ktorá sa objednáva na procedúru a to aj v prípade, ak platba bude posielaná z iného účtu vedeného na iné meno, aby som vás vedela priradiť k dohodnutému termínu! Platbu poslanú pod iným menom neviem priradiť k osobe, ktorá sa objednáva na procedúru!

2. Zálohu odošlite čo najskôr od dohodnutia termínu, aby bola pripísaná na môj firemný účet najneskôr do 3 pracovných dní. Ak sa tak nestane, Váš dohodnutý termín bude bez ďalšieho upozornenia ponúknutý inému zákazníkovi, aby sa predišlo blokovaniu termínu!

3. Po prijatí zálohy na môj účet, Vás budem bezodkladne informovať telefonicky a to sms správou v ktorej Vám potvrdím rezerváciu Vášho termínu.

4. Žiadam zákazníčky, aby rešpektovali, že najmä z hygienických dôvodov nie je možný vstup do salónu s deťmi a doprovodu inej osoby!

5. Zrušenie, alebo preloženie termínu:  Ak sa rozhodnete záväznú objednávku z akýchkoľvek dôvodov zrušiť alebo preložiť, môžete tak urobiť telefonicky, alebo písomnou formou na e-mail (info@beautystudioveronika.sk), avšak najneskôr sedem (7) dní pred Vaším termínom. Ak sa tak nestane, záloha vo výške 30,-€ je nevratná a slúži, ako čiastočné pokrytie môjho času (min. 2 hodiny), ktorý bol rezervovaný len pre Vás.

6. Pracujem len na objednávku! Pondelok-Piatok od 9:00-15:00 hod., Sobota a sviatky s príplatkom 80,-€ od 9:00-11:00 hod.

Zálohu vo výške 30,-€ (záloha sa odpočítava z celkovej ceny) zašlite na uvedné firemné číslo účtu:

Názov účtu: Veronika Kocianová-EuroMarketing

Banka : Fio banka, a.s.

Číslo účtu : 2900530022/8330

IBAN : SK1483300000002900530022

BIC kód : FIOZSKBAXXX

Telefonickým dohodnutím termínu, vzniká medzi objednávateľom a dodávateľom záväzný zmluvný vzťah podľa obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  Tento zmluvný vzťah môže byť vypovedaný iba podľa obchodných podmienok prevádzkovateľa www.beautystudioveronika.sk, viď: (Obchodné podmienky, bod 5.). Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny v obchodných podmienkach. Telefonickým dohodnutím termínu tiež súhlasíte s týmito obchodnými podmienkami a dávate súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Tel.: 0907 588 767

e-mail: info@beautystudioveronika.sk

Pozor, dôležitý oznam!

Od 6.2.2017 - 2.3.2017 sa nachádzam mimo SR, z tohto dôvodu ma kontaktujte prosím iba e-mailom na info@veronikakocianova.sk.

Za pochopenie ďakujem! Veronika Kocianová