Obchodné podmienky a zaplatenie zálohy za dohodnutý termín nájdete tu: http://beautystudioveronika.sk/obchodne-podmienky

Bankové spojenie

Názov účtu: Veronika Kocianová

Banka : SLSP

Číslo účtu : 5171888449/0900

IBAN : SK1309000000005171888449

BIC SWIFT kód : GIBASKBX